Barn och ungdomar får gratis friluftskul i sommar

Laholms kommun skrotar sina sommarläger. I stället blir det sommaraktiviteter i Härliga Hjörnered för alla barn och ungdomar. Bussar går till och från friluftsområdet.
– Gratis för alla, och alla ska ha möjlighet att ta sig hit, säger fritidsledarna.