Bajsbakterier i vattenverk – hushåll måste koka vattnet

Koliforma bakterier har upptäckts i dricksvattnet och ett antal hushåll uppmanas nu att koka sitt dricksvatten innan det används.
– Vi jobbar med att försöka ta reda på varför bakterierna har kommit in och hur vi ska bli av med dem, säger Daniel Pålsson Wargren på LBVA.