Återvinningsstation fick avlägsnas från köpcentrum

Efter hot om böter har Förpackningsinsamlingen tagit bort sina återvinningscontainrar från Mellby center. Bygglovsfrågan måste lösas innan stationen kan återuppstå.