Asylsökande unga får gå på Jobbcenter

Laholms kommun öppnar Jobbcenter för arbetslösa ungdomar som söker asyl.