Årsredovisningen klar: Så gick det för Skottorps Säteri AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Omsättningen i företaget är drygt 155 miljoner kronor, en ökning med 38 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, cirka 26,5 miljoner kronor mot omkring 7,8 miljoner kronor.