Ärende om olagliga matvagnar väntar på svar

Byggärendet om den olagliga utsättningen av matvagnar på stranden väntar på svar från ägaren. Frågan drar troligen ut på tiden så att de står kvar under badsäsongen.

ANNONS
LocationMellbystrand|
|

En dryg vecka har gått sedan ärendet om den olovliga uppställningen av Max Power Hallands ekonomiska förenings matvagnar på stranden inleddes av byggnadskontoret.

– Vi har sökt den ansvarige via brev för att denne ska bli medveten om ärendet och svara på förtydliganden. Men det har inte kommit något svar än, säger Mickael Abrahamsson, bygglovshandläggare på kommunen och fortsätter:

– Kommer det inget svar får vi försöka med rekommenderat brev innan vi går vidare. Vi vill försöka få kontakt innan några åtgärder som en tvångsflytt blir aktuell.

Därmed är det troligt att vagnarna får stå kvar under resten av badsäsongen, när det är lönsamt att ha försäljning på stranden.

ANNONS

Den ansvarige för verksamheten, Max Balci, har för HP uppgett att byggnadskontoret sagt att han inte behöver något bygglov alls i år. Trots att föreningen hade ett tillfälligt bygglov förra året för en utav vagnarna.

– Jag tror inte att han har kunnat få den informationen här ifrån kontoret, i så fall har han missuppfattat det. För kommunalt ägda fastigheter, som Åmot 1:97, krävs inget bygglov i tre månader om det finns en tillåtelse från kommunen som markägare. Då gäller max 15 kvadratmeters yta. Då ska han kunna uppvisa en tillåtelse också, säger Mickael Abrahamsson.

Vilket gör att matvagnen på stranden mellan Rombergs väg och Birger Pers väg, kan slippa ett tillfälligt bygglov om det håller sig inom regelverket och har tillåtelse. Vagnen nedanför Mellbyvägen på Mellby S:36 kräver definitivt ett tillfälligt bygglov.

LÄS MER:Kommunen: Max Powers vagnar är olagliga på stranden

LÄS MER:Kommunen granskar om matvagnar behöver flytta

LÄS MER:Ytterligare kontroll av matvagnarna väntar

LÄS MER:Nu är det stopp för snuskiga matvagnar runt stranden

ANNONS