Anställd i hemtjänsten sparkad för ”olämpligt beteende”

Laholms kommun har avskedat ett vårdbiträde inom hemtjänsten med omedelbar verkan.
– Vi bedömer att den här medarbetaren inte är lämplig att befinna sig inom vården, säger socialchefen Daniel Johansson.