Andra dödsfallet i covid-19 på äldreboende

Ytterligare en av de boende på Randerslund har avlidit efter att ha fått covid-19. Samtidigt är personalläget kritiskt på boendet på grund av fortsatt hög sjukfrånvaro och barriärvård som kräver mer personal.