Allvarlig virussjukdom har upptäckts på lax

Ett ovanligt virus, IPN, har upptäckts på lax som har fångats i Lagan.
– Det finns ute i det vilda och det är naturligtvis inget som vi vill ha in i vår produktion. Rommen från den infångade honan ligger just nu i ett av våra karantänkläckerier, säger Daniel Axelsson, ansvarig för laxodlingen i Laholm.