Äldreomsorgschefen bemöter anställdas uppror

Laholms äldreomsorgschef känner inte igen sig i den bild som de missnöjda undersköterskorna målar upp.
– Jag tycker att de ska kontakta facket Kommunal och så tar vi det den rätta vägen, säger Kristina Isaksson.