Tomt i Våxtorp har fått nya ägare – priset: 120 000 kronor

Försäljningen av fastigheten på adressen Kungsbygget 626 i Våxtorp är nu klar.