Fastigheten på postadress Trälshult 97 i Knäred har bytt ägare

Julia Kathe Madsen och Jens Christian Madsen ärver fastigheten på Trälshult 97 i Knäred från Ruth Bente Gurli Madsen.