Fastigheten på Brohuset 16A i Vallberga får ny ägare

Johan Agnvall AB, har tagit över fastigheten på adressen Brohuset 16A i Vallberga från Agnvalls Boning AB.