Fastighet i Laholms kommun har fått ny ägare

Yvonne Bebensee, har tagit över fastigheten Börkered 1:38 i Laholms kommun från Mette och Bernd Wolfgang Kaestner.