Ny ägare till fastigheten Kalvhult 1:8 i Hylte kommun

Stora Enso Skog och Mark AB, har tagit över fastigheten Kalvhult 1:8 i Hylte kommun från Stora Enso Hylte Bruk AB.