Tomt på Domherrevägen 5 i Haverdal har fått ny ägare – priset: 3 450 000 kronor

Försäljningen av fastigheten på Domherrevägen 5 i Haverdal är nu klar.