Huset på Kastanjeallén 10 i Halmstad har bytt ägare två gånger sedan 2023

Karl Emil Oskar Ställvik och Anna Nora Helena Lundblad, båda 32 år, är nya ägare till fastigheten på Kastanjeallén 10 i Halmstad.