Konservator från Våxtorp vann pris: ”Bevarar vårt kulturarv”

Varje år delas ett stipendium ut från Karl-Gustaf Jönssons minnesfond. Priset tilldelas lokala konstfrämjare och i år var konservatorn Lars-Ivar Nilsson från Våxtorp som överraskades av kommittén.