Wiman (SD) JO-anmäler Hylte kommun: ”En direkt attack”

I efterdyningarna av det misstänkta sekretessbrottet i Hylte kommun har SD-politikern Suzana Wiman valt att JO-anmäla kommunen. Hon menar att hon blivit särbehandlad på grund av politisk tillhörighet.
JO valde i sin tur att lägga ner ärendet efter en knapp vecka.