Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Vilda västern-trafik, arbetsmiljö och buller lyftes på skolmöte

Hur påverkas barnen av buller om Landeryds skola renoveras? Hur mycket har lärarna att säga till om framtidens skolbyggnad? Hur kan trafiksituationen runt skolan förbättras? Många frågor och synpunkter lyftes när invånarna bjöds in till ett digitalt samrådsmöte.

I veckan höll majoriteten Framtid Hylte ett digitalt samrådsmöte för att få veta hur invånare ser på framtiden för Landeryds skola. Genom ett utskick i brevlådan har närmare 200 invånare redan lämnat sina synpunkter. Det digitala mötet var därmed en sista möjlighet att påverka.

– Jag tycker att vi ska bygga en ny matsal och en ny skola. Dagens matsal har dåligt med plats, dålig utrustning och dålig ventilation, påpekar invånaren Karina Holm, som själv jobbar i skolköket och har två barn på skolan.

– I något av alternativen berörs inte kök och matsal, men det ska såklart ändå ha en bra arbetsmiljö och vara ändamålsenligt. Då krävs andra insatser och det är bra att vi fångar upp den synpunkten, svarar kommunrådet Ronny Löfquist (S).

Oro för buller under renovering

Som HP har berättat tidigare finns tre olika alternativ, där prislappen varierar från 48 miljoner till 69 miljoner kronor. Det handlar om i hur stor utsträckning den nuvarande skolbyggnaden från 1912 ska användas och om det behöver byggas en ny skola på en annan tomt i Landeryd.

– Hur kommer byggnationen påverka skolverksamheten? Det blir väl en del buller under tiden? undrar Joost Witte under samrådet.

– Jag vågar inte säga om det är bäst att dela upp renoveringen i etapper eller evakuera eleverna, men det är vanligt att man hyr in moduler under renoveringstiden för att kunna säkra barnens utbildning och säkerhet. Om man väljer att bygga en helt ny skola pågår verksamheten som vanligt i den befintliga skolan fram tills den nya skolan är klar, säger Ronny Löfquist.

De tre alternativen

Framtid Hylte, som består av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens Väl och Vänsterpartiet, samlar in invånarnas synpunkter om framtidens skola i Landeryd. Medborgardialogen kretsar kring tre alternativ.

• Alternativ A

Total kostnad: cirka 69 miljoner kronor. Projektet genomförs i två etapper. Etapp 1 går ut på att 2022-2023 bygga en ny skola med kök och matsal på befintlig tomt. Befintliga paviljonger avvecklas. Under etapp 2 renoveras den nuvarande skolbyggnaden för att inrymma förskola och gymnastiksal. Det görs 2024-2025.

• Alternativ B

Total kostnad: cirka 48 miljoner kronor. Nuvarande Landeryds skola renoveras och befintlig gymnastiksal byggs om till klassrum. Befintliga paviljonger avvecklas. En ny idrottshall/gymnastiksal byggs på befintlig tomt. Förskola, kök och matsal berörs inte. Projekttid 2022-2023.

• Alternativ C

Total kostnad: cirka 55 miljoner kronor. Ny skola för 100 elever med kök, matsal och ny idrottshall byggs på ny plats i Landeryd. Två tomter har pekats ut som lämpliga. Detta kräver en ny detaljplan med tid för framtagande på cirka två år. Nuvarande Landeryds skola ställs av. Befintliga paviljonger avvecklas. Förskolan berörs inte. Projekttid: Detaljplan 2021-2023 och byggnation 2024-2025.

Två kommunala tomter har pekats ut om det blir en nybyggd skola på orten (alternativ C). Den övre på kartan ligger mittemot företaget Esskå och den nedre är granntomt till företaget OGM (där Preconal hade sin verksamhet förut). Bild: Hylte kommun
Två kommunala tomter har pekats ut om det blir en nybyggd skola på orten (alternativ C). Den övre på kartan ligger mittemot företaget Esskå och den nedre är granntomt till företaget OGM (där Preconal hade sin verksamhet förut). Bild: Hylte kommun

Under mötet framkom att trafiksituationen är mycket besvärlig vid skolan.

– Trafiksituationen är kaos när man ska lämna och hämta. Det är rena rama vilda västern och folk kör som idioter. Det behöver ses över och det behövs fler parkeringsplatser, säger Emilie Håkansson.

Skolpersonalen bör få tycka till

Flera invånare påpekade att det är viktigt att skolpersonalen också får vara med och tycka till om framtidens skola i Landeryd.

– Oavsett om vi har renoverat skolor eller haft nybyggnationer har verksamheten fått framföra vilka behov som finns, till exempel grupprum eller hur man vill ha det utifrån ett pedagogiskt tänk. Det kommer ske även den här gången, säger Maria Hedin (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande.

Trafiksituationen är kaos när man ska lämna och hämta. Det är rena rama vilda västern och folk kör som idioter.

En fråga som lyftes var att invånare vill att det ska råda en politisk samsyn kring skolans framtid.

– Det finns en poäng att ha ett längre tidsperspektiv när det gäller hur man tänker kring skolan. Jag förstår det politiska spelet, men skolan är en så viktig sak som inte får stå och falla med valet var fjärde år, menar Emilie Håkansson.

– Om man ska ha samsyn i alla frågor finns det finns risk för att det blir urvattnade förslag som har manglats och förankrats i alla partier, svarar Ronny Löfquist.

”Oavsett om vi har renoverat skolor eller haft nybyggnationer har verksamheten fått framföra vilka behov som finns, till exempel grupprum eller hur man vill ha det utifrån ett pedagogiskt tänk. Det kommer ske även den här gången”, säger Maria Hedin (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande. Bild: Isabel Bark/arkiv
”Oavsett om vi har renoverat skolor eller haft nybyggnationer har verksamheten fått framföra vilka behov som finns, till exempel grupprum eller hur man vill ha det utifrån ett pedagogiskt tänk. Det kommer ske även den här gången”, säger Maria Hedin (S), barn- och ungdomsnämndens ordförande. Bild: Isabel Bark/arkiv

Prognosen är att elevunderlaget i Landeryd kommer att minska på sikt. 2022/23 kan antalet elever vara 108 för att sedan minska till 90 elever läsåret 2025/26.

– Varför tar man inte i lite extra och bygger en skola som rymmer fler elever, frågar Anders Larson.

– Det är en balansgång. Man behöver lägga sig så nära den förväntade sanningen som möjligt. Om man bygger för stort blir det en dyrare investering och dyrare drift, menar Löfquist.

Vill att skolbyggnad från 1912 bevaras

Landerydsbon Malin Linder vill att den gamla skolbyggnaden från 1912 bevaras, men är samtidigt positiv till en nybyggd skola. Hon framförde flera synpunkter.

– Eftersom jag jobbar i skolan har jag svårt att förstå hur man kan få in det här moderna med grupprum och utrymme. Jag är tveksam till att man klarar det genom att bara bygga två nya klassrum. Om vi bygger någon byggnad på skolgården tar vi bort stora delar av utemiljön. Hur bygger man en gymnastiksal som passar in i området rent estetiskt? säger Malin Linder.

– Inget av alternativen är bättre än det andra. Det finns för- och nackdelar med alla tre, svarar Löfquist.

Medborgardialogen är ingen folkomröstning, utan ska fungera som en del av beslutsunderlaget. Den 22 juni ska kommunfullmäktige fatta det slutgiltiga beslutet om Landeryds skola.

LÄS ÄVEN:

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!