Victoria Strand (S) basar över äldreomsorgen i Hylte kommun

Sedan årsskiftet är socialdemokraten Victoria Strand ny ordförande i omsorgsnämnden, som bland annat tar beslut om kommunens äldreboenden.
– Det är tungt ansvar att ha på sina axlar, konstaterar hon.