"Vi har många ärende som berör skogen i Hylte"

Hylte kommun äger och förvaltar cirka 400 hektar produktiv skogsmark. För den som vill avverka skog införs nu nya rutiner.