"Vi behöver mer resurser till den förorenade marken”

Politikerna är på väg att godkänna åtgärdsplanen mot förorenad mark i Hylte. Men det finns i dagsläget inte resurser till att jobba med den.