"Våra engagerade lärare ligger bakom detta"

Niondeklassarna i Hylte har mött kunskapskraven bäst i Halland jämfört med förväntat resultat. Detta konstateras i en rapport, framtagen av SKL, där man studerat kommunala skolor.