Var ska vi lagra soporna?

Föreslaget att anlägga en omlastningsgård för hushållsopor norr om Femsjövägen får arbetas om.