Var fjärde invånare är inte självförsörjande i kommunen

Hylte kommun har länets lägsta andel självförsörjande personer i arbetsför ålder. Enligt Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv, är det viktigt att fler personer går från bidrag till anställning.
– Det måste löna sig mer att både arbeta och att anställa.