Vändningen – politikerna vill pausa nedläggningen av Höstro

Beslutet om att stänga Höstro äldreboende i Långaryd är kanske inte hugget i sten. Efter omsorgstagarnas och invånarnas kraftiga missnöje har alla oppositionspartier gått ihop och kräver nu att boendets framtid ska utredas innan det kan stängas och byggas om till trygghetsboende.
– Det här känns som en seger för Långarydsborna och för Höstro. Allt har gått för snabbt, säger Stina Isaksson (SD).