Vallsnäsdiket frias från anklagelse om surlukt

Markägaren i Vallsnäs slipper rensa. Enligt miljödomstolen är det inte klarlagt om det är det orensade diket som gör att det luktar surt i området.