Vaccinkravet avskaffas helt inom omsorgen – även för timvikarier

Vaccinationskravet för covid-19 slopades i juni 2022 för fastanställda inom omsorgen. Men först nu avskaffas kravet även för timanställda och personer som ska nyanställas. Hylte kommun förklarar vad glappet beror på.

ANNONS
|

På torsdagseftermiddagen beslutade omsorgsnämnden att avskaffa vaccinationskravet för covid-19 för resterande anställda inom omsorgen i Hylte kommun, det vill säga timanställda och personer som ska nyanställas.

– Det var inga diskussioner i nämnden, alla var överens om detta. Kravet slopas nu eftersom covid inte anses samhällsfarligt längre. Man har velat vara säker på att sjukdomen inte ska blomma upp igen, säger nämndens ordförande Victoria Strand (S).

Det var i december 2021 som Hylte var en av de första kommunerna i hela Sverige med att införa kravet på att alla anställda inom omsorgskontoret ska vara vaccinerade mot covid-19. Det gällde inte minst all vårdpersonal på kommunens tre äldreboenden och inom hemtjänsten. Beslutet väckte protester från vissa håll och en anställd ansåg att vaccinkravet inskränkte de mänskliga rättigheterna.

ANNONS

Den 23 juni 2022 beslutade omsorgsnämnden att upphäva kravet att fastanställda var tvungna att vara covidvaccinerade. Då fanns det bara ett fåtal fastanställda som fortfarande var ovaccinerade.

Jörgen Lövgren, omsorgschef i Hylte kommun, förklarar hur de resonerade:

– Vi har bättre kontroll på våra medarbetare som redan är i anställning. Genom att slopa kravet för ordinarie anställda säkerställde vi att vi att omsorgsnära personal inte skulle bli föremål för att jobba med andra arbetsuppgifter. Det kunde vi göra eftersom sjukdomen inte var lika kraftfull längre.

Beslut dröjde för timvikarier

Sedan juni 2022 har det dröjt ytterligare nio månader innan kravet nu slopas även för timanställda och nyanställda.

– Där ville vi avvakta vidare för att se var skadligheten med viruset skulle landa. Vi har inte samma koll på timanställdas och nyanställdas kunskaper om att skydda sig själva och andra från viruset. Vi väntade också in beslut från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regeringen. När de normaliserade den här sjukdomen som andra sjukdomar kände vi oss trygga att släppa vaccinationskravet, säger Lövgren.

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Men enligt Folkhälsomyndigheten är vaccination fortfarande det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid.

ANNONS

Kan det bli aktuellt med fler vaccinationskrav för personal inom omsorgen i Hylte i framtiden?

–Ja, det kan vi aldrig utesluta. Om det kommer en ny pandemi får vi tänka över det på nytt och ta ett beslut då. Men inte som det ser ut nu. Förhoppningsvis slipper vi fler såna här pandemier, säger Victoria Strand i omsorgsnämnden.

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR:

ANNONS