Ungdomar kämpar för tobaksfri framtid

Att endast tänka att tobak har negativa hälsoeffekter för en själv är en egoistisk tanke. Det menar Fimpa-ambassadörerna som nu vill informera Hylteborna om tobakens många andra konsekvenser.

ANNONS
LocationHyltebruk||

Röker du? Snusar du? Har du barn? Det är några av frågorna som du kan få om du rör dig på stan i Hyltebruk nästa vecka.

– På torsdag ska vi gå ut och sprida vidare den kunskap som vi har fått till oss under de senaste veckorna. Jag är lite nervös, men ser mest fram emot det, säger Phillip Fortuna, en av de sex ungdomarna som deltar i kommunens tobakspreventionsprojekt.

Projektet genomförs inom ramen för årets sommarpraktik. Med andra ord går tonåringarnas sommarjobb ut på att insupa ny kunskap om tobak och att - i ett senare skede - sprida vidare samma kunskap.

ANNONS

– Vi har inspirerats av hur andra kommuner arbetar med tobaksprevention och tyckte att vi borde göra något liknande i vår kommun, berättar Karin Lövgren, initiativtagare till projektet och folkhälsoutvecklare på Hylte kommun.

Johanna Andersson, ungdomssamordnare, och Karin Lövgren, folkhälsoutvecklare, coachar ungdomarna i sommar.
Johanna Andersson, ungdomssamordnare, och Karin Lövgren, folkhälsoutvecklare, coachar ungdomarna i sommar. Bild: Hanna Nordemark

Genom att ungdomarna själva är de som ska sprida vidare kunskapen till såväl vuxna som andra unga hoppas man att det ska bli något annat än ”tjat från de vuxna”, för att låna ungdomarnas sätt att uttrycka sig på.

– Vi tror att det ger en större effekt om det faktiskt är vi ungdomar som säger att vi vill ha en tobaksfri framtid, säger Sima Benni och fortsätter:

– För mig känns det viktigt att sprida mer fördjupad kunskap. I skolan lär man sig bara att tobak är skadligt för den egna hälsan.

Under projektets gång har sommarpraktikanterna fått lära sig mer om tobakens miljöpåverkan, hur barn utnyttjas på tobaksfälten och vilka marknadsföringsknep som tobaksjättarna tar till, för att nämna några få exempel. Av alla de negativa konsekvenser som kan kopplas till tobak är det insikten om förekomsten av barnarbete som har lyckats beröra ungdomarna mest.

– Jag har testat att både röka och snusa, men kommer inte att göra det igen. Det som ligger bakom tobaken - det vill säga allt från kemikalier till barnarbete - är inget jag vare sig vill få i mig eller stötta, säger Albin Hermansson.

ANNONS

Men att ungdomarna tror på kampanjen och de affischer som de har tagit fram innebär emellertid inte att de förlitar sig på att endast ökad kunskap kan förhindra att en ungdom börjar röka eller snusa.

– Det finns många olika anledningar till att man börjar röka, till exempel att man mår dåligt, att man utsätts för grupptryck eller att man känner sig självständig när man röker, säger Sara Aldardari och fortsätter:

– Men de som väljer att inte röka måste i alla fall försöka att inspirera andra till att göra detsamma.

ANNONS