Underhållet av Gamla hallen åsidosätts i väntan på beslut

En eventuell renovering av Gamla hallen kommer att kosta 36 miljoner kronor. Huruvida den ska renoveras eller inte är i dagsläget osäkert. Till dess fortsätter Hylteborna att idrotta i en hall som sakta förfaller.