Ulf Nilsson ser utredningen om Rydöbruks skola som objektiv

Utredningen om skolan och förskolans framtid är objektiv och tar upp både för- och nackdelar. Det menar skolchefen Ulf Nilsson efter kritiken från lärare på Rydöbruks skola.
– Rapporten är skriven ur en objektiv synvinkel, säger han.