Hyltes kommunchef Emma Gröndahl kommenterar resultaten i den första utvärderingen av kommunens stabsarbete under coronapandemin.
Hyltes kommunchef Emma Gröndahl kommenterar resultaten i den första utvärderingen av kommunens stabsarbete under coronapandemin. Bild: Isabel Bark

Två av tre är nöjda med kommunens krisarbete under pandemin

Hylte kommun har gjort en första utvärdering av hur man har skött sin krishantering under coronapandemin. 66 procent ger tummen upp.
– Vi har lärt oss väldigt mycket under den här pandemin, säger kommunchefen Emma Gröndahl.

ANNONS
|

66 procent av Hylte kommuns anställda tycker att kommunen som helhet har gjort ett bra jobb med att hantera coronapandemin. Endast 13 procent anser att kommunen som helhet gjort ett dåligt jobb. Det framgår av en utvärdering om kommunens krishantering från den 12 mars 2020, dagen då Hylte kommun gick upp i stabsläge, fram till den 2 november.

– Om vi tittar på alla resultat i utvärderingen så tycker jag absolut att vi ska vara nöjda. Det här är en kris som vi, precis som resten av världen, aldrig har sett förut. Vi i Hylte är beroende av vad man gör på regional nivå, nationell nivå men också internationell nivå, säger kommunchefen Emma Gröndahl.

ANNONS

I dag är vi mycket tydligare med att vi ska jobba hemifrån när det är möjligt.

Rapporten som nu är klar bygger dels på svaren från en enkät som medarbetare fått fylla i, dels resultaten från en workshop där slutsatserna av enkätsvaren diskuterades. I workshopen deltog personer som varit inblandade i kommunens hantering av coronapandemin.

Bra information från chefer

De tycker att krisledningsstaben organiserade sig tidigt och vidtog åtgärder för att minska smittspridningen. Medarbetarna anser också att kommunen på det stora hela har lyckats med sin informationsspridning och är särskilt nöjda med den information som de fått från sina närmaste chefer.

– Inledningsvis skickade vi faktiskt ut mejl varje dag till alla chefer med den information som fanns tillgänglig just i den stunden. Det handlade både om smittspridning och om olika insatser vi gjorde. Det underlaget kunde cheferna sedan ta vidare till sina medarbetare, säger Emma Gröndahl.

Utvärderingen handlar om kommunens krishantering under perioden 12 mars till 2 november 2020.
Utvärderingen handlar om kommunens krishantering under perioden 12 mars till 2 november 2020.

En kritik i utvärderingen handlade om att information som delgavs via intranätet bara hade nått ut till ungefär hälften av personalen vid vissa kontor. Framöver ska kommunen använda fler kanaler för att verkligen nå ut till alla medarbetare och även stämma av med medarbetare att budskapen har nått fram.

LÄS MER:Stabschefen: ”I fikarummet kallas jag kommunens egen Anders Tegnell”

Några medarbetare framförde kritik som rörde skyddsåtgärder i den fysiska arbetsmiljön, som att plexiglasen i kommunens reception sattes upp först i mitten av maj.

ANNONS

Otydlighet om distansarbete

När det gäller möjligheten att jobba hemifrån har kommunen inte varit tydlig nog och det har lett till frustration bland medarbetarna. Enligt utvärderingen borde man haft tydliga riktlinjer som skulle förenkla för chefer i olika verksamheter att bevilja arbete hemifrån.

– Inledningsvis var det inte lika tydligt nationellt som det är nu. I dag är vi mycket tydligare med att vi ska jobba hemifrån när det är möjligt. Vi försökte skapa luft i verksamheten genom att göra riskbedömningar: Kan vi sprida ut medarbetare? Går det att någon jobbar hemifrån och att någon är på plats? säger Emma Gröndahl och tillägger:

– Samtidigt måste man ha i åtanke att majoriteten inte kan jobba hemifrån. De allra flesta inom skolan och omsorgen har inte den möjligheten.

LÄS MER:Nytt initiativ ska gynna lokala företagare i coronatider

Varför är det viktigt att göra utvärderingar av ert krisarbete?

– Vi vill hela tiden förbättra oss och lära oss att hantera kriser så bra som möjligt. Vi har lärt oss väldigt mycket under den här pandemin och jag tror att det kommer påverka organisationen positivt, inte minst hur vi samverkar kontoren emellan.

Fakta: Pandemiåret i Hylte

Några utpekade händelser och åtgärder i Hylte kommun under pandemiåret 2020. Detta är bara ett axplock av alla åtgärder som vidtogs mellan mars och november.

12 mars: Krisledningsgruppen ger sitt första uppdrag, att se över pandemiplanen. Stora evenemang ska skjutas upp, ges som uppdrag till stab och verksamheter. Besöksrestriktioner införs vid gruppboenden.

13 mars: Den dåvarande kommundirektören Per Borg åker på semester till Thailand. Han skulle ha lett arbetet i krisledningsgruppen. I slutet av mars beslutade en enig kommunstyrelse att avsätta Borg eftersom de ansåg att hans förtroende var förbrukat.

17 mars: Samverkan mellan skola och omsorg angående omprioritering av personal genomförs.

18 mars: Verksamheterna får uppdraget att upprätta beredskap för eventuell skolstängning.

30 mars: Första bekräftade fallet av covid-19 i kommunen.

31 mars: Regeringen beslutar om besöksförbud vid äldreboenden.

2 april: Simhallen stängs. Den öppnas igen i augusti, men måste stänga på nytt i november på grund av skärpta coronarestriktioner.

3 april: Nya rutiner avseende hygien, rengöring av lokaler m.m. Presentkort går ut internt, som del i åtgärdspaket till näringslivet. Lista upprättad på personal som tillfälligt kan arbeta inom omsorgsverksamheten.

15 april: Scenario ”worst case” sammanställning klar.

21 april: Forum Bio stänger.

1 maj: Emma Gröndahl tillträder som ny tillförordnad kommunchef. I december beslutar kommunstyrelsen att ge henne den fasta tjänsten som kommunchef.

6 maj: Planer klara för att öppna extra vårdplatser i forna Vildmarksgymnasiet.

13 maj: Första bekräftade dödsfallet i kommunen på grund av covid-19.

14 maj: Plexiglas i receptioner.

15 maj: Insatser vid skolavslutning planerade.

24 juni: Provtagningsbuss finns placerad i kommunen. Bokning via 1177.

26 augusti: Stabsmöte inställt tills vidare – minskad beredskap.

9 oktober: Rutin klar för verksamheter vid konstaterad smitta av covid-19.

27 oktober: Krisledningsmöten och stabsmöten återupptas, genomförs var fjortonde dag. Ökad smittspridning i kommunen.

2 november: Flera verksamheter får uppdraget att planera för stängning. Kommunen förbereder för distansarbete för att säkra upp personalförsörjning.

Källa: Hylte kommun

ANNONS