Trendbrott i skolan: Tjejer med utländskt påbrå lyckas bättre

Den senaste betygsstatistiken för Hyltes elever visar ett trendbrott. Flickor med utländskt påbrå presterar allt bättre i skolan. De har högre meritvärde i både årskurs 6 och 9 än flickor som har svenska som modersmål. Det är också en större andel som klarar de nationella proven i matematik.