Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I Lindhult, lite norr om denna plats, vill Trafikverket anlägga en av sina
I Lindhult, lite norr om denna plats, vill Trafikverket anlägga en av sina "faunapassager". Lindhult är olycksdrabbat vilket skylten och reflexvästen, som gårdsägaren har till hands på ett strategiskt ställe, vittnar om. Bild: Lennart Hildingsson

Trafikverket tänker öppna vilstängslet - för djurens skull

Det har blivit för mycket viltstängsel längs Nissastigen. Nu vill Trafikverket göra öppningar, vilka fungerar som övergångsställen för älgar och andra djur.

Två stycken sådana ”faunapassager” planeras i Hylte kommun. En vid Lindhult, strax norr om Hyltebruk. En annan vid Nyarp, alldeles norr om korsningen för vägen mot Landeryd.

Övergångsställena är kontroversiella: Det finns ingen garanti för att älgarna ska bete sig som önskat; djuren kan gå i fel riktning och bli ”inlåsta” innanför stängslet, vilket skapar risk för olyckor.

Passagerna är också oprövade. Det finns begränsad erfarenhet från svenska förhållanden. I Hylte kommer de att byggas först om fem år, vilket ger forskningen tid att hinna i kapp och påverka hur de utformas. Detta framhålls av Trafikverkets Kristina Balot, som är projektledare:

– Forskningen pågår och vi följer den. Det är fortfarande lång fram tills då vi skall lokalisera faunapassagerna.

Om viltet hejdar sig mitt på vägen och sen går åt fel håll, kommer det att finnas så kallade ”uthopp” genom viltstängslet närmast passagerna.

– Djuren kan ta sig ut det hållet. Skulle de springa fel bedömer vi också att det inte får så stora effekter. Dels för vägen kommer att vara hastighetsbegränsad till 80 och dels för att trafikeringen på väg 26 förhållandevis inte är så stor, säger Kristina Balot.

Kartan visar var faunapassagerna kommer att öppnas längs Nissastigen, de två som bedömts möjliga mellan Hyltebruk och länsgränsen i norr. Bild: Lantmäteriet
Kartan visar var faunapassagerna kommer att öppnas längs Nissastigen, de två som bedömts möjliga mellan Hyltebruk och länsgränsen i norr. Bild: Lantmäteriet

Det var efter att landspolitikerna 1981 beslöt ta pengar från sjukvården, som viltstängsel på allvar började sättas upp längs de större vägarna i länet: Besparingen på dyr intensivvård efter viltolyckor beräknades vara större än kostnaden för stängsel.

Idag är hela Nissastigen genom Hylte kommun stängslad. De enda öppningarna för det större djurlivet finns, oavsiktligt, vid vägkorsningar och viadukter över järnvägar, vattendrag och annat. Konsekvensen har blivit att områdena mellan Nissastigen och Nissan blivit ”isolerade” för djuren.

Det är för djurlivet skull som faunapassagerna därför ska anläggas.

Trafikverket har haft en förstudie för projektet ute på remiss. Nu efterlyser man, fram till 15 december, synpunkter på en ”lokaliseringsutredning” . Därefter ska en vägplan göras och arbetet finansieras. Kristina Balot räknar med en byggstart om fem år.

– Det blir hösten 2025 eller våren 2026, säger hon.

En schematisk bild över faunapassage över större väg. Bild: Vägverket illustration
En schematisk bild över faunapassage över större väg. Bild: Vägverket illustration

Faunapassagerna

Viltstängslet ges en öppning på 30 meter på båda sidor om vägen.

En större yta framför öppningarna röjs fri från buskar och träd, där övervakningskameror sätts upp som ”detekterar” djur som är på väg.

När ett djur av tillräcklig storlek kommer in i den öppna zonen startar ett system med skyltar som varnar trafiken på vägen med blinkljus.

På vägen målas också ledlinjer, vilka delvis talar om för bilisten vad passagen exakt är, men också sägs fungera som vägvisning för djuren.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här