Torups nya skolgård invigdes till barnens glädje

Renoveringen av Torups skola är ännu inte helt klar. Men på onsdagen kunde elever och personal checka av ett viktigt delmål: invigningen av skolgården. Utemiljön har helt bytt skepnad och försetts med moderna lekredskap, klätterställningar och en multiarena.