Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Centrum. Det närmar sig verklighet för ombyggnaden av ­Torups centrum.

Torups centrum kan snart bli verklighet

Processen för att ändra detaljplanen för Torups centrum är i sin linda. Länsstyrelsen är efter granskning av förslaget i stort sett helt positiv till planen.

– Det är fint att kommunen gör i ordning detta stora område, säger Dag Rundegren som tillsammans med en kollega har granskat planen.

Arbetet med ett nytt centrum i Torup har pågått under flera år. Kommunen vill bland annat främja pendlingen med Krösatågen inåt landet, liksom till Halmstad. I planen finns därför ett par pendlarparkeringar som har gett upphov till diskussion.

Trafikverket menar att man bör undvika att trafikanter korsar väg 150 för att komma till tågen från pendlarparkeringen, och man önskar därför att kommunen placerar båda parkeringarna på samma sida vägen.

Detta står även länsstyrelsen bakom. Men någon sådan ändring har inte gjorts varken efter att planen varit ute på samråd eller nu när den varit ute för granskning. Därför har kommunen fått två påpekanden om detta.

– Vi hänvisar till det yttrande som Trafikverket har gjort, säger Dag Rundegren.

Trafikverket menar att man redan har gjort en rad förbättringar av vägen för att öka trafiksäkerheten, bland annat genom att sänka hastigheten. Man befarar att förändringar enligt detaljplansförslaget nu kan komma att göra vägen mer osäker igen. Bland annat, skriver de i sitt granskningsyttrande, vill man ha en större plats än den beräknade vid en busshållsplats.

För att undvika att det blir långa köer vid järnvägsöverfarten vill man att kommunen bygger busshållsplatsen längre bort, så att svängradien i korsningen blir större för stora fordon.

Man vill dessutom se att vägen alltid är farbar i två filer eftersom den används som avledningsväg från Nissastigen vid eventuella stopp där.

Trafikverket tittar utifrån sitt perspektiv även för att se till det bolagets bästa. Vi kontrollerar ur ett annat perspektiv, men vi står bakom deras yttranden när det gäller trafiksäkerheten, säger Dag Rundegren.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här