Tolv nyexaminerade förskollärare lyft för Hylte: ”Jättebra satsning!”

Hylte kommun har länge lidit stor brist på förskollärare. Man erbjöd därför barnskötare möjligheten att vidareutbilda sig på arbetstid. Nu har tolv förskollärare äntligen fått sin examen och börjat i sina nya roller. Caroline Holmström och Linda Davidsson är två av dem.
– Det har varit en jättebra satsning. Utan den hade nog ingen av oss läst vidare, säger Caroline.