Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Nya vägar. "Projektet är viktigt för att testa nya vägar", säger Emma Gröndahl som ska leda EU-projektet Integration Halland.

Storsatsning på att integrera flyktingar

Emma Gröndahl är projektledare för Integration Halland som startar den 1 september. – Det är jättespännande och roligt att jobba samordnande kring en så viktig fråga, tycker hon.

EU-projektet, som ägs av Hylte kommun, fick i juni klart med 25 miljoner kronor i bidrag från europeiska socialfonden under tre år. Inräknat en medfinansiering på 33 procent från de sex hallandskommunerna har projektet en budget på 40 miljoner kronor.

– Medfinansieringen täcks till största delen av deltagarersättningen från arbetsförmedlingen, som äger etableringsuppdraget.

Som projektledare är Emma Gröndahl anställd av Hylte kommun, men tjänsten finansieras genom bidraget från socialfonden.

– Projektet har två dimensioner. Att ordna med aktiviteter utifrån varje kommuns integrationsutmaningar. Men också att få till en läsplattform regionalt för att lära av varandra, berättar hon.

– Många kommuner gör bra saker inom integrationsområdet, men man måste kunna lära av varandra.

Projektet ska ha 19 anställda varav 14 heltidstjänster. Än så länge är det bara klart med projektledaren Emma Grönberg, biträdande projektledaren Emma Thor och ekonomen Albin Papic.

– Målet för projektet är att fler nyanlända ska nå arbetsmarknaden och få jobb. Projektet handlar om att skapa arbetstillfällen för människor som är i etableringen, säger Emma Gröndahl.

Kommunerna ska ordna aktiviteterna inom vissa ramar samt leta praktikplatser inom alla områden. För Hyltes del handlar det om folkhälsa.

– Vi ska jobba med friskvården. Många som kommer hit har problem efter traumatiska upplevelser. Den fysiska hälsan är jätteviktig och hänger ihop med den psykiska.

Laholm har samhällsorientering och Halmstad ska arbeta med tidiga insatser som går ut på att ställa frågor till individen. Totalt ska 1 400 deltagare gå igenom det treåriga projektet.

Emma Gröndahl hade arbetat som utredare, nämndsekreterare på omsorgsnämnden och internationell samordnare på Hylte kommun i bara sju månader när hon sökte och fick uppdraget.

Bakgrunden till projektet är de ökande flyktingströmmarna.

– Jag är för öppna gränser. Man måste jobba med integration för att få folk i arbete. Vi kommer att gå i pension och det behövs händer i vården. Projektet är viktigt för att testa nya vägar, säger Emma Gröndahl.