Stora Ensos halländska skog har fått en köpare. Investeringen är tänkt att få pensionerna att växa långsiktigt.
Stora Ensos halländska skog har fått en köpare. Investeringen är tänkt att få pensionerna att växa långsiktigt. Bild: Lennart Hildingsson

Stor halländsk skogsaffär ska få pensionerna att växa

Likt en kotte som på femtio år växer till ett färdigt träd, så vill de nya ägarna till Stora Ensos sålda skog se pensionspengarna växa. Bakom köpet står skogsfonden Silvestica Green Forest AB som finansieras av fyra pensionsförsäkringsbolag.

ANNONS
|

Halländsk skog ska nu säkra pensionerna. Detta står klart när ett av årets största affärer i Halland har avslutats. Det var i höstas som Stora Enso annonserade att de ville sälja 5 200 hektar av sitt skogsinnehav i Halland. Köparen är skogsfonden Silvestica Green Forest som fick betala 940 miljoner kronor.

– Vi är nöjda med affären som helhet och tillfredsställda även när det gäller prisnivån, säger Carl Norell som är presschef på Stora Enso

Han menar att köparen får en stor och unik skogsfastighet med god infrastruktur och produktiv mark.

– Vi ser det som en bra affär för båda parter.

ANNONS

Köparna Silvestica Green Forest AB startade sommaren 2017 och är en skogsfond. De är etablerade och köper skog i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. Investerarna bakom fonden är pensionsbolagen Folksam-gruppen, FPK (Försäkringsbranchens Pensionskassa), gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och norska KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap).

– Att bygga pensionskapital är ett väldigt långsiktigt värdeskapande och det passar väldigt bra ihop med med skog. Skog är en placering som är ganska konjunkturs oberoende. Går börsen ner så slutar inte skogen att växa, säger Rickard Lehmann vd Silvestica Green Forest Sverige AB.

Han och skogsfonden ser investeringen av den halländska skogen som en bra placering för framtiden.

– De här halländska skogarna är väldigt växtliga, det är väldigt hög nederbörd i Halland bortåt 1000 millimeter per år, så granskogen växer otroligt bra. Från planta till avverkning är det i stort sett bara 50 år, säger Rickard Lehmann.

Den halländska skogen växer tre gånger så fort som norrländsk vilket beror på längre växtsäsong, rikligare med nederbörd samt bördigare mark. Även den geografiska området har spelat in för skogsfondens investering i halländsk skog.

– Det är oftare kortare transporter till industrin i södra Sverige om man jämför med Norrlands inland, säger Rickard Lehmann.

ANNONS

Närheten till Stora Enso i Hyltebruk, Södra skogsägarna och Södra Cell utanför Varberg ser Rickard Lehmann som stora fördelar. Han ser även fördelen med lokala sågföretag.

– Vi har bra konkurrens på sågtimret med Deromes fina anläggningar i Kinnared och Derome. Sedan har vi Vida som köper timmer till Vislanda och Alvesta. Det är så bra virkesmarknad och virkespriser i södra Sverige.

Affären är på 5 200 hektar skog men det är bara en bråkdel av Stora Ensos totala bestånd av skog och motsvarar mindre än 0,5 procent. Anledningen att företaget ville avyttra sin halländska skog var av praktiska skäl.

– Anledningen till att vi säljer är att vi inte utnyttjar skogsfastigheten idag. Den ligger geografiskt en bit ifrån Stora Ensos övriga skog.

Även om köpet är viktigt för Silvestica Green Forest så är det inte en stor affär för dem. Tidigare under hösten förvärvade fonden 40 000 hektar av Norra Skog. I Finland äger man 44 000 hektar skog och i Baltikum 27 000 hektar.

Av de 5 200 hektar skog som Silvestica Green Forest köpt så behåller de 3 800 hektar. Resterande har sålts vidare till privata skogsägare eftersom de var för små och orationella.

ANNONS

Någon längre vila eller pension väntar inte för den nyinvesterade skogen. Här ska pengarna snabbt börja att betala tillbaka sig.

– Vi kommer att börja avverka direkt. Det blir inte någon gammal lövskog utan det som vi kommer att avverka är den rena kulturgranskogen som är planterad för 50 år sedan och inte har några större naturvärden, säger Rickard Lehmann.

Skogsfastigheter som ingick i affären

Hylte:

– Rydöbruk, 1 290 hektar (ha) (liten del såldes vidare)

– Mårås, 482 ha (såldes vidare)

– Fåglanäs, 180 ha (såldes vidare)

– Glöshult, 118 ha (såldes vidare)

Halmstad:

– Tönnersjöheden, 2 275 ha

– Ullasjö, 391 ha

– Spenshult, 169 ha (såldes vidare)

Falkenberg:

– Rävinge, 33 ha (såldes vidare)

Varberg:

– Lindhult, 280 ha (såldes vidare)

ANNONS