Stödförening saknar engagerade

När någon i ens närhet blir allvarligt sjuk kan det vara svårt att veta var man ska vända sig. Då finns Hylte anhörigförening som stöd. Men inte länge till, om inte fler engagerar sig.