Stina Isaksson (SD) är ny borgerlig vigselförrättare

Stina Isaksson står redo att viga förälskade par. Länsstyrelsen har utsett Hyltes oppositionsråd till borgerlig vigselförrättare.