Brev som biståndstagare får, vilka utvalts till stickprovskontroll.
Brev som biståndstagare får, vilka utvalts till stickprovskontroll. Bild: Privat

Socialen tar bara stickprov på bidragssökande

Kommunen kontrollerar inte längre varje biståndsutbetalning, mot om personen sökt jobb, fått andra inkomster och liknande. Istället görs stickprov bland biståndstagarna i Hylte.

ANNONS
|

– Vi hade ett ökat tryck av biståndssökande, ökat tryck på utbetalningar, men inte tillräckligt med personal för att hinna med. Då tittade vi på om vi skulle kunna ha ett annat arbetssätt, berättar Christer Grähs, chef för kultur- och arbetslivsförvaltningen i Hylte.

Ett smärre motiv är också nedläggningen av arbetsförmedlingens kontor i Hylte. De som nu handlägger arbetssökande från Hylte har inte samma, som Christer Grähs uttrycker det, ”lokalkännedom” som förut och det leder till att deras handläggning tar längre tid.

Det biståndsenheten för vuxna infört från och med februari i år kallar man för ”tillitsbaserat arbetssätt”.

Kort och gott går detta ut på att den som söker - vad som förr kallades ”socialbidrag” - numer endast fyller i en ansökan, där han eller hon anger vad familjen har för inkomster. Är den uppgivna inkomsten lägre än bidragsnormen beviljas stödet automatiskt, utan kontroll av den ekonomiska situationen i övrigt.

ANNONS

Detta är ett lappkast mot hur det var innan, då man varje månad eller regelbundet skulle lämna in bankkontoutdrag, läkarintyg, medicinkvitton, fakturor och kvitton på hyror och andra utgifter - samt bevis på att man sökt jobb eller huruvida man erbjudits och tackat nej till jobb sen senast.

Nu: ingenting av detta.

För att hindra och upptäcka fusk tas endast stickprovskontroller på biståndsmottagarna. Stödet till vuxna i Hylte har idag 250 enskilda eller hushåll som tar emot bistånd. Varje månad görs en stickprovskoll på mellan 10-15 procent av dessa. Det innebär exempelvis att en långtidsarbetslös som inte klarar sin egen försörjning får räkna med kontroll av åtminstone en månadsutbetalning per år.

– Det innebär att vi kan missa någon som endast får bistånd under en 3-4 månadersperiod, säger Christer Grähs.

Fel har upptäckts vid stickprov, uppger Christer Grähs. Men inte av sån art eller storlek att han vill kalla det fusk eller att det lett till polisanmälan om bedrägeri.

– Det är små belopp som vi antingen återkrävt eller som reglerats månaden efter.

Eftersom ett halvår nu har gått med det ”tillitsbaserade” systemet gör man också vissa utvärderingar. En är utifrån frågan: Betalar vi nu ut mer i stöd varje månad till var och en?

ANNONS

– Vi ser inte en sådan ökning vilket tyder på att det inte förekommer fusk, eller i varje fall inte i någon betydande omfattning. Fusk kan vi kanske inte undgå. Det är istället fråga om hur mycket sådant vi kan tolerera, ställt mot kostnaderna för att ha en kontroll.

Man ser ändå över det nya systemet, med stickproven. Detta kan leda att exempelvis ”förstagångsansökningar” kontrolleras oftare eller bättre än vad man nu gjort ett tag.

Att öka bemanningen på biståndsenheten var inte ett alternativ som man kunde välja. Hylte har historiskt sett haft svårt att rekrytera socionomer och biståndshandläggare. Just nu lider man av stor personalomsättning och sjukskrivningar, uppger Christer Grähs.

ANNONS