Snöbollskrig – nu kan elever stängas av från skolan

Elever som trotsar förbudet att kasta snöbollar riskerar fem dagars avstängning från skolan och kontakt med sociala myndigheter. Sju elever har redan stängts av. Örnaskolans rektor berättar för HP varför han fattat beslutet om snöbollskastningen.