Den som mist jobbet i Hylte ska av kommunen erbjudas sysselsättning i någon form, inom en vecka från att person sökt hjälp hos socialförvaltningen. Nyckeltalet har tills nu varit en månad.
Den som mist jobbet i Hylte ska av kommunen erbjudas sysselsättning i någon form, inom en vecka från att person sökt hjälp hos socialförvaltningen. Nyckeltalet har tills nu varit en månad. Bild: Andreas Olsson

Snabbar på för den som mist jobbet

Hyltes biståndshandläggare ska erbjuda den som blir arbetslös i ny sysselsättning inom en vecka.

ANNONS
|

Tills nu har ambition varit en månad. Förändringen är kopplad till en ny målsättning med arbetet kring de kommuninvånare som söker ekonomiskt bistånd.

Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat att den nya policyn ska införas från och med augusti. Den förutsätter också, enligt utredningen bakom det hela, ett utökat samarbete mellan socialtjänstens och arbetsmarknadsenhetens handläggare.

ANNONS