Skolinspektionen kör över Hyltepolitikerna – säger ja till friskolans förskoleklass

One School Global – före detta Laboraskolan – i Nyby har nu fått godkännande för att starta en förskoleklass.