Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett av de aktuella skogsskiftena, vilka Stora Enso skyddat från aktivt skogsbruk, är ett åkerlandskap i Mårenäs som under 1800-talet lämnades till igenväxning. Här dominerar idag ek, bok och hassel - omgivet av stengärdsgårdar och väldiga odlingsrösen. Genom området passerar också Hallandsleden för vandrare. Bild: Lennart Hildingsson
Ett av de aktuella skogsskiftena, vilka Stora Enso skyddat från aktivt skogsbruk, är ett åkerlandskap i Mårenäs som under 1800-talet lämnades till igenväxning. Här dominerar idag ek, bok och hassel - omgivet av stengärdsgårdar och väldiga odlingsrösen. Genom området passerar också Hallandsleden för vandrare. Bild: Lennart Hildingsson

Silvestica gör översyn av orörda skogsbestånd

Stora Ensos väldiga markförsäljning i Halland innehöll skiften som skogskoncernen lämnat orörda; en slags frivillig naturvård från Stora Ensos sida. Köparen, Silvestica Green Forest AB, meddelar att de på kort sikt behåller Stora Ensos avsättningar.

– Vi kommer dock att anlita en biolog i sommar för en översyn av våra skogsbestånd i Norrland, Värmland och Halland. Det kan innebära att det fortsättningsvis inte blir samma bestånd som kommer att vara avsatta. Målet är att minst 5 procent av skogsmarken avsätts i de två målklasserna, säger Rickard Lehmann, vd för Silvestica Green Forest Sverige AB.

Målklasserna han syftar på benämns ”Naturvård skötsel” och ”Naturvård orörd”.

Det var 5 500 hektar produktiv skogsmark i Halland som Silvestica, en skogsfond startad av SEB, förvärvade runt årsskiftet. Ett antal mindre fastigheter, på sammanlagt 1 400 hektar, sålde man snabbt vidare till lokala och privata skogsägare.

Kvar hos Silvestica finns skogarna runt Rydöbruk, samt skog vid Tönnersjöheden och Ullasjö i Halmstads kommun.

Silvestica har, likt Stora Enso, en miljöcertifiering (FSC) av sitt skogsinnehav. FSC kräver insatser som leder till att råvaran - och även slutprodukten - kan anges komma från ett ”ansvarsfullt skogsbruk”. Då gäller bland annat att minst 5 procent av ägarens eller bolagets skogsinnehav - utöver formellt skyddade objekt som naturreservat och nyckelbiotoper - sparas frivilligt. Att de får stå orörda eller skötas enligt en naturvårdande plan.

I de fastigheter som Silvestica köpt av Stora Enso, ingår sådana avsättningar på minst 5 procent. Därmed saknas det inte bestånd för att nå upp till FSC-standarden. Enligt Rickard Lehmann är det ändå angeläget att göra den omfattande översynen som man anlitar biologen till.

HP har låtit gå igenom skogsbruksplaner och annat material som fanns tillgängligt när fastigheterna bjöds ut via mäklare, och identifierat de frivilliga avsättningarna i Rydöbruk.

Det är 21 olika bestånd, från ett halvt hektar upp till 29,2 hektar, varav de flesta under 5 hektar. Det just 29,2 hektar stora beståndet är en utgrenad tallsumpskog i sydöstra kanten av Snokamossen, söder om Rydöbruk.

I södra delen dominerar just den typen, tallsumpskog i anslutning till mossmark. I framför allt i norr finns några bestånd av annan karaktär, bland annat gammal hagmark i Mårenäs där det växer ek, bok och andra lövträd. Det området genomkorsas för övrigt av Hallandsleden för vandrare.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här