SD vill att lucktomter ska säljas till grannar – ”Kan bli enorma grannfejder”

Hylte kommun har haft en framgångsrik försäljning av ”enkronorstomter” och vill förlänga projektet. Stina Isaksson (SD) är skeptisk och vill hellre att lucktomterna säljs till de närmaste grannarna.