SD vill att kommunen inleder en dialog med moskén

Hylte kommun borde inleda en dialog med företrädare för moskén i Hyltebruk, kopplat till det förändrade säkerhetsläget i Sverige. Det anser tre lokala SD-politiker.