Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/9

Satsningar på två nya bostadsområden – men ingen skattehöjning 2021

Det blir ingen skattehöjning för kommuninvånarna nästa år. Det lovade majoriteten Framtid Hylte när de presenterade sitt budgetförslag på onsdagen. Samtidigt avslöjades satsningar på två nya bostadsområden i Hyltebruk och Torup - och en helt ny förskola med sex avdelningar.

De fyra styrande partierna kallar sitt budgetförslag ”Stark budget för en osäker tid”.

– Det är den tionde budgeten jag är med och lägger, och detta är den mest svåra och osäkra budget kopplat till världsekonomin och det svåra läge vi befinner oss i nu, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande i Hylte.

”Coronaeffekten” för 2021 beräknas bli minus 33 miljoner kronor för Hylte kommun. Samtidigt räknar Framtid Hylte med ett tillskott på 19,9 miljoner i form av olika statsbidrag.

Detta är den mest svåra och osäkra budget kopplat till världsekonomin och det svåra läge vi befinner oss i nu.

Majoriteten klargör att de trots den rådande krisen vill ”utveckla kommunen med full kraft”. På onsdagen höll Löfquist en pressträff tillsammans med de övriga partiernas gruppledare Tommy Edenholm (Kommunens Väl), Bengt-Åke Torhall (Liberalerna) och Lisa Mogren (Vänsterpartiet) för att berätta om sin vision för 2021.

Två nya bostadsområden

Flera nya satsningar kunde avslöjas. Majoriteten vill exploatera två områden i kommunen för att skapa förutsättningar för framtida bostadsområden. Det ena har döpts till Staffansbohöjden och kan ge 20 byggklara villatomter i den befintliga detaljplanen.

– Kommunen äger redan marken så det är egentligen bara att sparka i gång projektet. Vi ser Staffansbo som ett av Hyltebruks mest attraktiva områden om man ser till försäljningen av villor, säger Ronny Löfquist.

Framtid Hylte vill ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett nytt industriområde på 26 000 kvadratmeter vid Rejmesrondellen i Torup. Den kommunalt ägda marken kan ge företag ett bra skyltläge precis intill Nissastigen. På bilden är det träddungen som utgör det aktuella området. Bild: Isabel Bark
Framtid Hylte vill ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett nytt industriområde på 26 000 kvadratmeter vid Rejmesrondellen i Torup. Den kommunalt ägda marken kan ge företag ett bra skyltläge precis intill Nissastigen. På bilden är det träddungen som utgör det aktuella området. Bild: Isabel Bark

Det andra området ligger vid Prästasjön i Torup och här får detaljplanearbetet avgöra vilken typ av bostäder som kan bli aktuell.

– Torup sticker ut eftersom befolkningen ökar här. Därför väljer vi att lägga resurser där och pekar ut satsningar, säger Löfquist.

Att höja skatten är inte aktuellt i ett sånt här läge. Resultatutjämningsreserven vill vi spara om coronakrisen blir värre under 2021.

En annan satsning i Torup är att exploatera ett nytt industriområde vid Rejmesrondellen för att ge företag möjlighet att etablera sig här. Den kommunalt ägda marken kan ge företagen ett bra skyltläge precis intill Nissastigen, i likhet med industriområdet som vuxit fram i Nyebro.

– Det är runt de stora stråken som företagen växer fram. Det ena ger det andra, säger Tommy Edenholm (KV).

I det nya bostadsområdet Parkstaden vill man också se en nybyggd förskola med sex avdelningar.

Befolkningen minskar

Befolkningen i Hylte minskar och därmed minskar även skatteintäkterna. Samtidigt har arbetslösheten stigit på kort tid i år och invånarnas behov av försörjningsstöd har ökat. Så sent som i september meddelade Stora Enso att 140 anställda riskerar att varslas.

LÄS MER: Stora Enso stänger en pappersmaskin i Hyltebruk – 140 jobb i fara

– Utvecklingen ser dyster ut för Hylte kommun om vi inte gör något och bedriver politik för att motverka detta. Genom att bygga nya bostäder och öka inflyttningen kan vi bryta trenden, menar Ronny Löfquist och nämner pågående satsningar på bostadsområden som Marknadsplatsen i Torup, Vegas äng i Unnaryd och Parkstaden i Hyltebruk.

Framtida kulturhus i Forum

Majoriteten vill också fortsätta lägga krut på att omvandla Forum i Hyltebruk till ett kulturhus.

– Vi vill se en lösning där bibliotek och restaurang tillsammans bidrar till ett ge liv åt kulturhuset, säger Lisa Mogren (V).

Lisa Mogren (V). Bild: Isabel Bark
Lisa Mogren (V). Bild: Isabel Bark

I våras aviserade Framtid Hylte att en skattehöjning kunde bli aktuell med tanke på hur hårt coronakrisen slår mot Hylte kommun.

LÄS MER: Coronakrisen slår hårt mot kommunens ekonomi: ”Kan bli en skattehöjning 2021”

Men nu meddelar de styrande partierna att det inte bli någon skattehöjning under nästa år. Majoriteten vill inte heller använda sig av sin pengareserv på 71 miljoner kronor, den så kallade resultatutjämningsreserven. I stället använder man de 7-8 miljoner man beräknat som plusresultat för 2020 och skjuter över till nästa års budget.

LÄS MER: Hylte har bland de bästa pengareserverna i Sverige

– Att höja skatten är inte aktuellt i ett sånt här läge. Resultatutjämningsreserven vill vi spara om coronakrisen blir värre under 2021, säger Ronny Löfquist.

I sitt budgetförslag har Framtid Hylte kommun även räknat med att få närmare 20 miljoner kronor i statsbidrag för nästa år.

Fakta: Ett axplock ur Framtid Hyltes budgetförslag

• Skattesatsen fastställs till 21:45 och förblir därmed oförändrad nästa år.

• Kommunens resultatutjämningsreserv tas inte i anspråk i budgeten för 2021.

• Befolkningen i Hylte kommun prognostiseras till 10 700 invånare för åren 2022-2024.

• Skatteintäkterna beräknas sjunka med 11 miljoner kronor under 2021. Samtidigt beräknas kostnaderna för arbetslöshet öka med 6-8 miljoner och för vård och omsorg öka med 5-6 miljoner. För att minska arbetslösheten satsas det på Industrispåret för alla arbetslösa, med fokus på unga, och resursanställningar för långtidsarbetslösa. Kultur- och folkhälsonämnden får ett tillskott på 25,5 miljoner för att komma tillrätta med underskott som beror på det ökade behovet av försörjningsstöd.

• Två nya bostadsområden exploateras: dels 20 villatomter i befintlig detaljplan på Staffansbohöjden i Hyltebruk, dels ska en ny detaljplan tas fram för ett möjligt bostadsområde vid Prästasjön i Torup.

• Ny detaljplan tas fram för område vid Rejmesrondellen i Torup för att möjliggöra för företag att etablera sig utmed Nissastigen.

• Satsning på att byta ut gatubelysning till LED-lampor runt om i kommunen. En testperiod genomförs i Hyltebruk i höst.

• Fortsatt utveckling av digitala hjälpmedel i skolan, exempelvis inköp av datorer och lärplattor.

• Idrottsskolan och sommarlägret Camp Vallsnäs ska göras avgiftsfritt för deltagande barn. Bekostas genom en minskning av partistödet.

• Arbetet med att omvandla Forum i Hyltebruk till ett kulturhus inleds.

• Ny förskola med sex avdelningar i det nya bostadsområdet Parkstaden anses kunna lösa barnomsorgsbehovet i Hyltebruk långsiktigt.

• Fortsatt arbete med investeringsprojektet Hylte rustar för framtiden, där 100 miljoner kronor ska lånas för att genomföra fyra delprojekt. Bland annat påbörjas renoveringen av Torups skola omgående och våren 2021 ska ett beslut om Landeryds skola tas, det vill säga om skolan ska renoveras eller ersättas med en ny byggnad.

Fler nyheter om Hylte hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!